Hrad Roštejn

Hrad nechali vybudovat v první polovině 14. století páni z Hradce. V 70. letech 16. století jej pak Zachariáš z Hradce přebudoval na renesanční lovecký hrádek s rozlehlou oborou. Dalšími majiteli byli Slavatové z Košumberka, Lichtenštejni z Kastelkornu a Podstatští-Lichtenštejnové. V současnosti hrad vlastní Kraj Vysočina a spravuje jej Muzeum Vysočiny v Jihlavě. V roce 1915 hrad vyhořel. Opravy začaly až v roce 1958 a od roku 1969 je přístupný veřejnosti. V roce 2018 byly v prostorách hradu otevřeny dvě nové expozice, tématem je historie myslivosti a historie lovectví.[1] V roce 2016 došlo k průzkumu základů stavebními sondami, které odhalily dutý prostor mezi zdmi kaple a obvodovou zdí. Tento prostor se stane součástí prohlídkového okruhu. Při průzkumech byly nalezeny zbytky historických oken. V rámci rekonstrukce došlo ke změněně dvou prohlídkových okruhů. Hrad získá 35 % nových exponátů. Restaurují se olejomalby a historický nábytek. Celkem se má do rekonstrukce a údržby hradu investovat přes 70 milionů korun.[2] Od 1. ledna 2018 vstoupil projekt pod názvem Hrad Roštejn – zpřístupnění nových expozic do druhé fáze. Do roku 2018 byl opraven krov nad Botanickým sálem, stropy a podlahy. V druhé etapě byla rovněž opravena věž. Následně dojde k dalším třem etapám, které budou ukončeny v roce 2021.