Zámek Dačice

Zámek byl vystavěn Oldřichem Krajířem z Krajku krátce před rokem 1591, kdy je uváděn jako novostavba, v renesančním stylu. Autorem stavby byl italský stavitel Francesco Garof de Bissone. Po roce 1610 za Viléma Dubského z Třebomyslic byla připojena či přestavěna boční a zadní křídla. V roce 1622 panství zakoupil Lev Burian Berka z Dubé, u něhož nemůžeme vyloučit, že nechal zámek upravit. Úpravy však můžeme vyloučit u dalších majitelů – Fürstenberků a Václava Vojtěcha z Vrbna a Bruntálu. V roce 1728 panství koupil hrabě Jindřich Karel z Osteinu, jenž nechal provést barokní přestavbu zámku. Autorem přestavby byl architekt Francesco Camelli, výzdobu provedl místní sochař Sebald Kölbl. V roce 1809 zámek zdědili Dalbergové, původem z Horního Porýní. Za Karla Antonína Maxmilián z Dalbergu prošel empírovou přestavbou, kterou provedl vídeňský architekt Riedl. Interiéry se empírových úprav dočkaly ve 30. letech 19. století architektem J. Schlepsem. Jako poslední se v roce 1909 za Friedricha z Dalbergu dočkalo úprav nádvoří. V jižním křídle pak vídeňský architekt Hans Prutscher vybudoval novobarokní zámeckou kapli. Stejný architekt stojí i za návrhem interiérů secesní knihovny. V roce 1940 umírá poslední majitel z rodu Dalbergů, Johann z Dalbergu, a zámek na krátkou dobu získali Salmové (přesněji větev Salm-Salm). Těm je ovšem v roce 1945 zestátněn a následně zpřístupněn veřejnosti. V letech 1990–1996 se dočkal rekonstrukce.